Září 2011

minerální voda

30. září 2011 v 15:36 tak různě
V českých zemích se tradičně vydělovaly minerální vody z běžných podzemních vod podle pěti kritérií, jimiž je celkové množství rozpuštěných pevných látek, obsah oxidu uhličitého, teplota, radioaktivita a obsah některých důležitých látek (sirovodík, železo, arsen, jód aj.). V průběhu let se měnily a mění hodnoty jednotlivých mezí, odlišujících obě kategorie vod, ale podstata tohoto základního dělení zůstává stejná. Podobně je tomu i v dalších zemích, obdařených bohatstvím minerálních vod tak jako Čechy a Morava.
Podle současné právní úpravy ("lázeňský zákon" č. 164/2001 Sb.[2] a "vyhláška o zdrojích a lázních" č. 423/2001 Sb.[3]) je v ČR za minerální vodu považována přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty, stálého složení a vlastností, která má z hlediska dietetického fyziologické účinky dané obsahem rozpuštěných látek či jiných součástí. Výše uvedená tradiční kritéria jsou však zachována pro tzv. minerální vody pro léčebné využití, které musí dosáhnout alespoň jednoho z následujících limitů:
  • 1 g/l rozpuštěných pevných látek (celková mineralizace)
  • 1 g/l volného rozpuštěného oxidu uhličitého
  • obsah pro zdraví významného chemického prvku (jod, fluor, křemík, síra aj.)
  • teplota u vývěru 20 °C
  • radioaktivita způsobená radonem 1500 Bq/l
Podle těchto a dalších kritérií jsou pak minerální vody dále detailně hodnoceny (např. dle teploty jsou vydělovány vody chladné a termální, termální se dále dělí na vody vlažné s teplotou < 35 °C, teplé < 42 °C a horké > 42 °C; dle osmotického tlaku pak vody hypotonické s osmotickým tlakem < 710 kPa, isotonické a konečně hypertonické s osmotickým tlakem > 760 kPa apod.). Limity jednotlivých kritérií byly v různých časových obdobích různé, podobně se pak lišily a stále liší v různých zemích. Ve staré klasické německé literatuře tak nalezneme pojmy jako jsou vody hypotermní (s teplotou mezi 20 °C a 34 °C) a hypertermní (> 38 °C), nejvýznamnější rozdíly však panují v klasifikaci dle chemických složek, neboť jednotlivé národní klasifikace přihlížely a přihlížejí k zvláštnostem toho kterého území.

delfíni

30. září 2011 v 15:34 tak různě


unity

30. září 2011 v 15:26 songy ♥

jméno Kristýna

30. září 2011 v 15:25 významy jmen
Kristýna (také Kristyna, Kristina, Kristiana nebo Kristína) je původem řecké křestní jméno. Ženská podoba jména Kristian znamenající křesťanka.
Po domácku též : Kristýnka, Krista, Tina, Týnka, Kristin, Kristy.
Podle českého kalendářesvátek 24. července.


mr. dabada

29. září 2011 v 16:33 songy ♥

jméno Lenka

29. září 2011 v 16:32 významy jmen
Lenka je ženské křestní jméno. Podle českého kalendářesvátek 21. února.
Původ jména může být dvojí. Buď se jedná o domáckou variantu jména Helena, které má řecký původ ve slově světlo nebo pochodeň (srovnejte s Helios), nebo o zkrácenou verzi jména Magdalena - jména odvozeného od biblického místa Magdala. Domácí podoba jména je Lena, Léňa, Lenča, Lenička apod.

easy lover

28. září 2011 v 10:50 songy ♥


život podle mojí fantazie

28. září 2011 v 10:37 vyrobeno mnou,napsáno mnou
všechno by to začalo školkou která by trvala 12-13 let. budova by měla čtyři patra. dole by měli ti malincí hrací místnosti ( v jedné by byli veverky a vté druhé kuřátka) . až by např. ročníky 1997 vyrostli, tak by přešli do učících místností které by byly nahoře (v jedné by se učila skupina veverek a vté druhé kuřátek). zatímco ročníky 1998 by si ještě hrály. poté by nastoupily do učící místnosti taky oni ale akorát by dostali jednoduší učivo zatímco ročníky 1997 by měli učivo zase o něco těžší. ale stále bychom byli spolu (skupina) v té jedné místnosti. jenomže nic netrvá věčně a ten 12-13 rok (záleží kdo šel normálně a kdo o rok později) by se uspořádala párty i s noclehem pro vycházející. potom by nastala střední škola kde bychom už nebyli spolu a poznali bychom jiné lidi. ale nestěhovali bychom se nikam. zůstali bychom na každý předmět ve své třídě a jelikož střední škola trvá čtyři roky tak by lidé končili 4. A,B,C. poté by nastala vysoká škola a to bychom zas poznali nové lidi ale stále bychom měli svou třídu. akorát bychom tam na každou hodinu nezůstávali ale stěhovali bychom se skoro na každou hodinu jinam. jinak vysoká škola trvá tři roky takže by lidé končili 3. A,B,C. pak by nastala chůze do práce a to bych si přála aby měli všichni pracující letní dvouměsícové prázdniny jako mají školáci a učitelé. nakonec by přišlo stáří a na tom bych pouze chtěla změnit to, abychom neměli šedivé, vypadané vlasy a starou plet. stále bychom vypadali na 30 let a ne na 60. a na smrti bych nic neměnila protože každý musí jednou umřít.

Lenka

moondance

27. září 2011 v 16:41 songy ♥

perníček animace

27. září 2011 v 16:40 tak různě

zdroj:


přetáhněte z V na O

26. září 2011 v 16:50 tak různě
Vyser se na práci a jdi na pivo


candyman

25. září 2011 v 16:16 songy ♥jméno Malvína

25. září 2011 v 10:39 významy jmen
Malvína (řidčeji také Malvina (četnost 35)) je řídce užívané ženské jméno nejasného původu a významu. Nejčastěji se považuje za zkráceninu germánského Madalwine a vykládá se jako přítelkyně práva či spravedlivá, nebo za odvozené z keltštiny s významem jasných očí, brv, čela. Domácká podoba jména je Málka, Malvínka, Malva, Malvuška.

jméno Luděk

25. září 2011 v 10:37 významy jmen
Luděk je mužské křestní jméno. Podle českého kalendáře má svátek 26. srpna.
Luděk je původem česká odvozená domácká podoba českých jmen Ludomíra a Ludoslava a také německého jména Ludvík, která se později osamostatnila. Význam jména je "slavný válečník", "proslavený v boji".
Luděk je také domácká podoba dvou slovanských jmen Ludomír a Ludoslav.
Domácí podoby: Luděček, Ludík, Luďa, Luďko
Slovenskou obdobou je Ľudevít, Ľudovít