Únor 2012
lidské kosti

27. února 2012 v 16:46 tak různě

lego věci

26. února 2012 v 12:39 tak různě

ehm :D

25. února 2012 v 16:15 tak různě
PEPINO BASICPEPINO STRAWBERRY (JAHODA)PEPINO EXTRA THINPEPINO BANANA (BANÁN)PEPINO PLEASUREPEPINO LONG ACTION

arijec

25. února 2012 v 16:08 tak různě

pletla v kytku rozmarýnku

24. února 2012 v 15:56 tak různě
Pletla v kytku rozmarýnku
devatero divný květ
Pletla v kytku rozmarýnku
devatero divný květ
házela ji po voděnce
házela ji po voděnce
aby plula v širý svět
házela ji po voděnce
házela ji po voděnce
aby plula v širý svět

Po voděnce nehluboké
která teče v tu stranu
Po voděnce nehluboké
která teče v tu stranu
pověz ty mně, rozmarýnko
pověz ty mně, rozmarýnko
kam až se já dostanu
pověz ty mně, rozmarýnko
pověz ty mně, rozmarýnko
kam až se já dostanu

Tekla voda podél mlýna
do splavu se vylila
Tekla voda podél mlýna
do splavu se vylila
a ta milá rozmarýnka
a ta milá rozmarýnka
na kola se chytila
a ta milá rozmarýnka
a ta milá rozmarýnka
na kola se chytila

rockstar

24. února 2012 v 15:53 songy ♥

fever

23. února 2012 v 18:31 songy ♥

racionální čísla

22. února 2012 v 16:07 tak různě
Jako racionální číslo se v matematice označuje reálné číslo, které lze vyjádřit jako zlomek, tj. podíl dvou celých čísel, většinou zapsaný ve tvaru \frac{a}{b} nebo a/b, kde b není nula. Množina všech racionálních čísel (tzn. čísel, které lze zapsat v tomto tvaru) se značí Q nebo \mathbb{Q}. Racionální čísla nejsou např. \sqrt{2} nebo π.
U zlomku \frac{a}{b} se číslo a označuje jako čitatel, číslo b jako jmenovatel (neboť určuje jméno zlomku: 1/2 je jedna polovina, 1/3 je jedna třetina, 1/4 je jedna čtvrtina atd.).
Každé racionální číslo lze vyjádřit nekonečně mnoha zlomky, např. 1/2=2/4=3/6=... . Nejjednodušší je tvar, ve kterém a a b jsou nesoudělná čísla a b je kladné. Každé racionální číslo tento tzv. základní tvar má a je dán jednoznačně.
Desetinný rozvoj racionálního čísla je periodický (v případě konečného rozvoje - desetinného čísla - tvoří periodu nuly a tak je zároveň ukončený).
Reálné číslo, které není racionální, se nazývá iracionální číslo.
Množina racionálních čísel \mathbb{Q} společně s operacemi sčítání a násobení tvoří komutativní těleso. Je to tzv. podílové těleso oboru celých čísel, tj. nejmenší těleso, které obsahuje všechna celá čísla.
Množina \mathbb{Q} je spočetná; jelikož množina všech reálných čísel je nespočetná, jsou skoro všechna reálná čísla iracionální (ve smyslu Lebesgueovy míry). Racionální čísla však tvoří hustou podmnožinu množiny reálných čísel \mathbb{R} - ke každému reálnému číslu lze libovolně blízko najít racionální číslo neboli každé reálné číslo lze s libovolnou přesností nahradit racionálním číslem.


pixelky mráčky

21. února 2012 v 17:53 tak různě
Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B04915487D9B468F030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B049099AA2B8308E030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B048FB738C93EC8D030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B048DF1A6D91A586030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B048D3362F427496030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B048C77EAD9A6792030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B048BEEE7A0CBE78030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B048AF887FB8E4A7030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B048A4590FB44D8B030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B04899F2FCAB4F89030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B048903B2A3DE87A030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B04881152D68E795030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B048760DC7194888030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B0486DCBFC9FDB8F030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B04841719BCDF18C030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B048369AD4A73B76030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B0482D3A6EE40396030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B048246A6467188D030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B0481B6C7B76987A030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B04812660845E78C030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B0480849335CA28E030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B047FF12A009C286030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B047F563429CEA8A030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B047EC72A6628C8C030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B047E42F13F30397030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B047D858840CD08A030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B047CCE9C95E3988030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47B047C001266C828B030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47AADB285CBBEBA58B030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47AADB15BD54FA1195030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47AADB029CD6E5F785030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby...Obrázek “http://imc.lide.cz/smiles/47AADAE176D3419B9C030000.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

citáty o lásce

20. února 2012 v 16:36 tak různě
Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.

Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.

První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pomatuješ jeho číslo.

Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.

Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.

Láska se ptá přátelství: "Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím."

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...

Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.

drahokamy

20. února 2012 v 16:34 tak různě


cikáda

19. února 2012 v 12:42 tak různě
Cikády (Cicadoidea) je nadčeleď hmyzu patřící dříve mezi stejnokřídlé, dnes je řazena do řádu polokřídlí (Hemiptera).
Dospělý jedinec je dlouhý kolem 2-5 cm, některé tropické druhy však dosahují i délky 15 cm. Cikády mají velmi dobré velké oči, umístěné odděleně na stranách hlavy, kromě nich mají ještě tři malá očka umístěná nad nimi. Dalšími znaky jsou poměrně krátká tykadla a blanitá křídla. Pouštní cikády se také jako jedny z mála dokáží ochlazovat pocením. Samečci vyluzují charakteristické hlasité cvrkavé zvuky pomocí membrány na zadečku. Jde o nejhlučněšího zástupce z říše hmyzu.Cikády také můžeme nalézt u moře.
cikáda chlumní (Cicadetta montana)
cikáda trnková (Cicadivetta tibialis)
cikáda viničná (Tibicina haematodes)
cikáda sedmnáctiletá (Tibicen septemdecim)bleskovka kde odpovídáte ano/ne

18. února 2012 v 9:49 bleskovky
znáte někoho kdo měří:

120 cm? ano/ne
125 cm? ano/ne
130 cm? ano/ne
135 cm? ano/ne
140 cm? ano/ne
145 cm? ano/ne
150 cm? ano/ne
155 cm? ano/ne
160 cm? ano/ne
165 cm? ano/ne
170 cm? ano/ne
175 cm? ano/ne
180 cm? ano/ne
185 cm? ano/ne
190 cm? ano/ne
195 cm? ano/ne
200 cm? ano/ne