Březen 2012proč nesnáším pátek

30. března 2012 v 16:32 vyrobeno mnou,napsáno mnou
1. protože se mi ani trochu nechce vstávat do školy jako předchozí dny.
2. protože se vyučovací hodiny strašně pomalu vlečou.
3. protože máme na rozvrhu spousta hodin matematiky, div se z toho nezcvoknem.
4. protože míváme mnoho úkolů abychom se prý přes víkend nenudili.
5. protože si musím uklidit nepořádek v pokoji.

Lenka

what time is it?

30. března 2012 v 16:24 songy ♥

i dont dance

29. března 2012 v 16:27 songy ♥


atomic dog

25. března 2012 v 16:03 songy ♥

naušnice

25. března 2012 v 16:02 tak různě


o lišce a kozlovi

22. března 2012 v 18:08 tak různě
Liška, vpadši do studně, z donucení meškala tam, nevědouc rady, jak vylézti. Tu kozel, žízní jsa svírán, když se octl u též studně, uhlídav líšku, vyzvídal, zdaž by dobrá byla ta voda. Liška pak svou nehodu přijavší za vděk, dlouhou chválu o vodě rozpředla, dokládajíc, jak zdráva jest, i přimlouvala mu, aby sestoupil. On pak nerozvážně seskočil z pouhé toužebnosti, a jakmile uhasil žízeň, s liškou uvažoval, jak nahoru. Liška tu pravila, že výhodu jakousi vymyslila ku spáse obou: "Budeš-li totiž chtíti přední nohy ozeď opříti, nakloně své rohy, já vyskočíc po hřbetě tvém i tebe vyvedu."
Když pak on na druhou ješte přímluvu ochotně posloužil, liška vyskočivši po hnátech jeho na hřbet vystoupla a odtud orohy se opřevši, na kraj studně vyskočivši pryč se ubírala. Tu když kozel jí káral, že smlouvy přestupuje, obrátivši se řekla: "Milý brachu, však kdybys měl tolik rozumu, kolík máš na bradě vousů, jistě dříve nebyl bys sestoupil, než bys byl rozvážil, jak nahoru!"
Tak i z lidí moudrým třeba dříve ke konci činů hleděti, potom teprv je před se bráti.

i love ♥

21. března 2012 v 15:53 tak různě


sloni pixelky

20. března 2012 v 18:37 tak různě

hip hop

19. března 2012 v 17:02 tak různě
Hip hop je tvořen ze čtyř hlavních elementů, jimiž jsou DJing, rap(MCing), Bboying (Breakdance) a Graffity. Hiphopová hudba vzniká spojením rytmů mixovaných DJem a veršů, které do nich vkládá rapper (též označovaný jako MC=Master of Ceremony). K již zmíněné hudbě, ať už reprodukované (DJing), nebo zpěvu (rap), patří grafický projev známý jako graffiti, akrobacie či tanec označovaný pojmem breakdance. Za pátý element je považován beatboxing.
Hiphop vznikl na počátku 70. let 20. století v USA v černošských ghetech jako spojení jamajských (Rude boys a Rastafariánství) a amerických vlivů. První zmínky o hiphopu pochází z Bronxu, v New Yorku. Další důležitou základnou bylo Los Angeles. Rozvíjel se zde směr, který oslovil mnoho mladých lidí, zejména afroameričanů - breakbeat. Tento styl hudby využívá tzv. zlomové okamžiky (proto break). Zakladatelem tohoto směru byl jamajský DJ Kool Herc, který se v roce 1967 přestěhoval z Jamajky do New Yorku. Přinesl s sebou jamajský způsob zpěvu tehdy známého jako toasting, který lze charakterizovat jako recitování improvizovaných veršů do rytmu reggae.
Mezi první z komerčních hip-hopových skladeb řadíme Rapper's Delight (#36, 1979) dnes již zaniklé skupiny Sugar Hill Gang a The Breaks (#87, 1980) od Kurtise Blowa. Skladba Rapper's Delight šla tak na odbyt, že se výsledná cifra zastavila až na čísle 2 000 000. Komerce na sebe nenechala dlouho čekat, a tak se dostavili dnes opět neúčinkující, ale dříve zbožňovaní Run D.M.C. Run D.M.C. se proslavili nejen svoji hudbou; jejich oblečení (od dříve jen sportovní značky Adidas) v kombinaci se zlatými řetězy a jinými módními doplňky stanovilo styl pro další hiphopové generace a zavdalo vzor oděvním firmám, které se bleskurychle této vlny chytly a svezly se na vlně hiphopu. Prodejností předčili i Sugar Hill Gang, neboť jejich alb bylo prodáno na 3 miliony kusů.
Tento směr začal prostupovat mnoha pouličními gangy, které mezi sebou vedly bitvy o svá postavení. Časem přešel jejich boj na parket - kdo ovládne parket, zvítězí. Díky rivalitě těchto gangů vychází většina tanečních prvků z bojových umění a technik. Někdy se stávalo, že takový souboj (battle) se zvrhl ve skutečný boj. Proto získávala hiphopová kultura nevalnou pověst. V dnešní době v Česku existuje mnoho tanečních skupin zabývajících se touto taneční kulturou.

love

19. března 2012 v 17:00 tak různě

dětský křik

18. března 2012 v 13:07 vyrobeno mnou,napsáno mnou
Člověk se narodí, a hned křičí.
Nikdo mu nerozumí,
ale všechny potěšil.
Tady jsem já! řve člověk,
přišel jsem žít.
Jsem tu dobře?
Narodil jsem se u dobrých lidí?
Ve slušném století?
Nevedu náhodou válku?
Je tady zrušeno otroctví?
Mám správnou barvu kůže?
Vhodný původ?
Smím dýchat?
Tak děkuji.

napsala jsem to já ale je to z knihy Černá bedýnka